• slide 1

  Kosztolányi Dezsőnek küldött levél

 • slide 2

  Kosztolányi Dezső: Vándorúton (kéziratrészlet)

 • slide 3

  Kosztolányi Dezső aláírása

Irodalmi Adatbázis

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)

A Kosztolányi Dezső Irodalmi Adatbázis, válogatás a költői-írói életműre vonatkozó szakirodalomból. A tanulmányok, kritikák, recenziók teljes szövegét könyvtárunk repozitóriumi gyűjteményeire mutató linkelt adatként jelenítjük meg. Többnyire open access dokumentumok, vagyis internetkapcsolaton keresztül, távolról és szabadon elérhetők az érdeklődők számára. A kutatói olvasóközönségen túl, haszonnal böngészhetik a közoktatásban résztvevő tanárok és diákok, a szakkönyvtári és a közkönyvtári hálózatban és a közművelődésben dolgozók, valamint az irodalmat szerető olvasók egyaránt.

Az adatbázisról

Kosztolányi Dezső, Forrás: Major Henrik Panoptikuma

Kosztolányi Dezső
Forrás: Major Henrik Panoptikuma 

Kosztolányi Dezső életművét bemutató szakirodalmi információs adatbázis ötletét a szerző halálának 80. évfordulója adta. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ REAL repozitóriumi gyűjteményeire épülő adatbázis kettős céllal készült. Egyfelől, az akadémiai keretekben jelenleg is folyó Kosztolányi-kutatáshoz és az életmű kritikai szövegkiadásához kapcsolódva, egy átfogó szakbibliográfia szerkesztése volt a célunk. Másfelől, a tapasztalat azt mutatja, hogy a tudományos közlemények repozitóriumban való elhelyezése a természet- és élettudományokban már elfogadott tendencia, a humán tudományokban azonban a szemléletváltás még várat magára. Irodalmi tematikus gyűjteményeinkkel, vö. http://vorosmarty.mtak.hu/#irodalmi ezt a szemléletváltást kívántuk elősegíteni.

Az anyaggyűjtés határait a repozitóriumi gyűjteményeink tartalmi keretei jelölték ki: csak azok a tanulmányok és forrásközlések kerültek az adatbázisba, amelyeket szerzőik elhelyeztek a REAL repozitóriumban, vagy olyan, az Akadémia által támogatott folyóiratokban jelentek meg, amelyek digitalizált változatai megtalálhatók a REAL-J repozitóriumban. Itt a folyóiratok kötegelt tárolása miatt, a kereső a folyóiratok címében keres, a tartalomjegyzék pedig csak néhány esetben (Literatura) indexelt. A teljes szövegű keresés során pedig túl sok a redundáns találat. Ennél fogva, a releváns találatok megtalálásához analitikus bibliográfiai feltárást végző szakirodalmi információs szolgáltatásokat használtunk. Ezek a következők: HUMANUS, a humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa, MATARKA, a magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa valamint ez utóbbiak és az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) közös keresője. Azokat a könyveket is tartalmazza az adatbázis, amelyeket a REAL-EOD repozitóriumban archiváltunk.

A tanulmányok teljes szövege valamelyik REAL gyűjteményre mutató linkre kattintva érhető el. Az Irodalomtörténeti Közlemények esetében a REAL-J repozitóriumban a feldolgozás nem teljes, de ez a folyóirat meghatározó jelentőségű a jelenkori irodalomtudományban, ezért itt a beépülő linkek az Elektronikus Periodika Archívumra (EPA) mutatnak. Néhány hasonló esetben (Helikon, Kritika) pedig a kiadó webarchívumára. Ezeket a linkeket a feldolgozás ütemének függvényében a REAL gyűjteményeinkre mutató linkre cseréljük. A találati halmaz irodalomtörténeti szempontból még így sem tekinthető teljesnek, ugyanis csak azokra a tanulmányokra tudtunk keresni, amelyek címében szerepel Kosztolányi Dezső neve. Pontosabban, ezt kiegészítettük a nagyepikai alkotásainak címére történő kereséssel, ami néhány további találatot eredményezett. Kosztolányi összes műveinek címére önállóan nem tudtunk keresni, mert az előbbiekben hivatkozott adatbázisok szakterületi besorolási gyakorlata ezt nem teszi lehetővé.

Az adatbázisban található tanulmányok tartalmi szempontból az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • Források (kritikai szövegkiadások, kisebb, irodalmi értékű szövegközlések, műfordítások)
 • Irodalomtörténeti-poétikai panorámák (monográfiák, tanulmánykötetek, irodalomkritikai tanulmányok, életrajzok, portrék, recenziók)
 • Az irodalmi élet dokumentumai (jelentősebb irodalmi viták, az életmű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, recepciója, kulturális testületi tagságok)
 • Kosztolányi nyelvszemlélete, nyelvművelő írásai, műfordításainak kritikai értékelése
 • Kosztolányi költészete (tanulmányok, kritikák, recenziók)
 • Kosztolányi prózája: regényei, novellái, publicisztikai írásai (tanulmányok, kritikák, recenziók)
 • Kosztolányi-bibliográfiák

Ezen felosztásra figyelemmel, az adatbázis-rekordok tárgyszavazásakor egységes szemléletre törekedtünk. A magyar irodalom története tárgyszó, akár valamennyi rekordra releváns lehet, de nem minden esetben szignifikáns, ezért csak az irodalomtörténeti-poétikai panorámák és a korszak irodalmi életét bemutató tanulmányok esetében használtuk, jellemzően az irodalmi élet, irodalmi vita tárgyszavakkal kiegészítve. A költői életművet elemző tanulmányokat a költészet, a prózai alkotásokat elemző tanulmányokat pedig típusosan a narratológia tárgyszóval osztályoztuk, a műfaj megnevezése mellett. Így a tárgyszótárat nem csak az adatbázison belül alkalmaztuk következetesen, hanem könyvtárunk ALEPH leíró katalógusának tárgyszavazási gyakorlatával is harmonizáltuk.

Szakirodalmi információs szolgáltatásaink további integrációjának elősegítésére, a recenziók esetében, az adatbázisba beépült a könyvtári katalógus azon tételére mutató WebOPAC link , amelyik művet a recenzió bemutatja. Az WebOPAC linkek filológiailag pontosak, vagyis csak abban az esetben kerültek az adatbázisba, ha ugyanarra a kiadásra mutatnak, amelyiket a recenzens ismertet. Ebből következik, hogy azok a recenziók, amelyek mellett nincs WebOPAC link, bemutathatnak olyan művet, amelyik későbbi kiadásokban megtalálható a katalógusban. Az adatbázison belül kereszthivatkozások utalnak a mű és az azt bemutató recenzió, illetve az azonos művet bemutató recenziók közötti kapcsolatra.

A REAL repozitóriumok a dokumentumokhoz való nyílt hozzáférést támogatják. Amennyiben ennek szerző jogi vagy kiadói szerződésből eredő akadálya van, olvasói kérés esetén, igyekszünk engedélyt kérni a hozzáféréshez, és megküldjük a dokumentumot. Reméljük, hogy irodalmi tematikus gyűjteményeinkkel növelhetjük a tudományos közlemények repozitóriumi elhelyezése és az open access publikálás melletti elkötelezettséget. Ha ez megvalósul, akkor a szerzői feltöltések nyomán, jelen adatbázis további rekordokkal bővülhet. Munkánk egyedülálló vállalkozás: Kosztolányi életművét bemutató, a teljes szöveget is tartalmazó szakirodalmi információs adatbázis ez idáig nem készült. A Kosztolányi-kutatásokhoz és a kritikai összkiadáshoz kapcsolódó honlapon megtaláljuk a jelenleg fellelhető szakbibliográfiákat. Bízunk benne, hogy az adatbázis, a kutatói, akadémiai szférán túl, az irodalmat értő és szerető felhasználói közösség számára is értékes forrásokat nyújt. Ezzel, ha szerény mértékben is, hozzájárulhatunk az információhoz való egyenlő esélyű és nyílt hozzáférés elvének megvalósulásához.

Sallai-Tóth László
szerkesztő

Keresés

Keresés

Kulcsszavas keresési lehetőség: cím, szerző, tárgyszó, folyóirat, valamint a megjelenés éve szerint.

Tovább a keresőűrlapra >>

Tárgyszófelhő

Az adatbázisban lévő tárgyszavak gyakoriságuknak megfelelő karakterméretben jelennek meg, amelyek segítségével a hozzájuk kapcsolt adatbázistételek kilistázhatók.

Tovább a tárgyszófelhőhöz >>

Böngészhető listák

Az adatbázis tételeinek egyes jellemzők és kiemelések alapján történő listázási lehetősége.

Tovább a kiemelt listákhoz >>