Keresés cím szerint

Keresés szerző szerint

Keresés tárgyszó szerint

Keresés folyóirat szerint

Keresés megjelenés éve szerintKeresési segédlet

Az adatbázisban való kereséshez a rekordok több szempontú visszakeresését biztosító kereső felület készült. Alapesetben lehetőség van a rekordok cím szerinti és szerző szerinti legyűjtésére. Szerzői kereséskor, néhány esetben nem tudtuk a recenzenst azonosítani. Ilyenkor a bemutatott mű szerzője szerepel a szerző mezőben, szögletes zárójelben. Összehasonlító recenzió esetében, Kosztolányi Dezső nevét emeljük ki. A rekord teljes megjelenítésekor az azonosítatlan névjelet a megjegyzés rovatban közöljük. További lehetőség a keresés szűkítése, a feldolgozott folyóiratok és a megjelenés évszáma szerint.

A tartalmi szempontú visszakeresést a tárgyszavak biztosítják, sőt, a tanulmányok címéből kiemeltük Kosztolányi műveinek címeit is, a tartalmi visszakeresés differenciálására. A teljes tárgyszótár és a műcímek böngészési listái mellett, a tanulmányok címéből kiemeltük azokat a jelentősebb alkotó személyiségeket is, akik hatottak Kosztolányi írásművészetére. Így a hatástörténeti szempontú visszakeresés is biztosított. Az adatbázisban megtalálható folyóiratokról is készült böngészési lista. A szerzők közül általában előfordulási gyakoriságuk szerint állítottunk össze listát, mindannyian a Kosztolányi-életmű elismert kutatói és ismerői. A keresési és böngészési lehetőségek tetszés szerinti kombinációja specifikus találatokat eredményezhet. A tanulmányok tartalmi elemzésével a listák a későbbiekben tovább bővíthetők.

Eredményes böngészést kívánunk!