Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Alföldy Jenő Az anyanyelv ihlete
1977 nyelvművelés, recenzió
Arany Zsuzsanna A Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtésének tapasztalatai
2010 filológia, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom
Balogh Tamás „Parisba semmiért nem érdemes jönni, csak ezért” : hogyan nem találkozott Kosztolányi Dezső Rainer Maria Rilkével 1909-ben
2006 irodalmi hatás, osztrák irodalom története
Balogh Tamás Aranysárkány gyerekeknek : Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye : [tanulmány]
2002 irodalomkritika, narratológia, regény
Balogh Tamás Esti Kornél elfeledett vallomása : egy elfeledett Kosztolányi-novella : [esszé]
2004 irodalomkritika, narratológia, novella
Baránszky László Kosztolányi húga III. : [vers]
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Báthori Csaba A hit férőhelyei : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
2015 irodalomkritika, költészet
Bazsányi Sándor „Bácska a mi Gascogneunk” : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizedik fejezete (mely vidéki történet)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László A szervesség fogalma Kosztolányi publicisztikájában
2013 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Bengi László Kosztolányi-recepció – na de melyik? : Hózsa Éva: Melyik Kosztolányi(m)? : [könyvismertetés]
2013 irodalmi hatás, magyar irodalom története
Bíró-Balogh Tamás A Pardon... rovat történetéhez
2011 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső és a Széphalom : Kosztolányi szegedi kapcsolataihoz
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolata
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története
Bónus Tibor A csúf másik – szégyen és részvét : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
2006 irodalomkritika, narratológia, regény
Csontos János Testamentum : Juhász Gyula (1883-1937) ; Rontott, együgyű dal : Kosztolányi Dezső (1885-1936) : [versek]
2007 irodalmi hatás, magyar irodalom története, vers
Fried István „... hogy a sárkány ne szitáljon.” : Aranysárkány-értelmezések az Aranysárkányban
2004 irodalomkritika, narratológia, regény
Fuchs Anna A századforduló irodalmiassága Kosztolányi korai publicisztikai írásaiban
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Gömöri György Négy sor Kosztolányinak ; Otthonos képek ; Azték rituálé : [versek]
2003 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Grecsó Krisztián Egy utazás alakjai : riportra hangolva - a la Kosztolányi : [novellák]
2004 irodalmi hatás, magyar irodalom, novella
Grezsa Ferenc Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Hegedűs Andrásné Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című verséről : Kosztolányi levele Móra Ferenchez
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Hózsa Éva Német fordítás, franciás fortély : a Mágia című Kosztolányi-kötet három verse német nyelven, 1914
2010 irodalmi kölcsönhatás, költészet, műfordítás, német irodalom
Juhász Ferenc Kosztolányi-kegyelem
2010 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Kenyeres Zoltán Egy kapcsolat mozaikjai : Babits Mihály és Kosztolányi Dezső
2007 irodalmi élet, magyar irodalom története
Király István Az emberválság regénye: Kosztolányi Édes Annája
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss Ferenc Kós Károly ismeretlen levelei : Kosztolányi Dezsőhöz
1980 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kiss László Antinómia és egység : egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” : Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról
1999 irodalomkritika, narratológia, novella
Kiss László Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió : Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról
2000 irodalomkritika, narratológia, novella
Kosztolányi Dezső Esti Kornél vallomása : novella
2004 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban : [novella]
2000 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Móra Ferenc
2004 esszé, magyar irodalom
Kovács Krisztina A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, narratológia
Lapis József Ismeretlen ének : halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál
2009 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lengyel András „A földmíves verset ír” : a költő fölfedező Kosztolányi
2010 irodalomkritika, költészet
Lengyel András A „nagy viadal” : egy Kosztolányi-cikk és tanulságai
2006 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Lengyel András A négerkedő Kosztolányi
2010 filológia, magyar irodalom története, napló, novella
Lengyel András Maszk és (költő)szerep : Kosztolányi Dezső szerepértelmezéséről
2000 irodalomkritika, költészet
Lengyel András Nietzsche, Freud, Kosztolányi : az én-integritás bomlásának gondolkodástörténete
1999 filozófia, irodalmi hatás
Levendel Júlia Tükör által : a lírikus Kosztolányi
1995 irodalomkritika, költészet
Lőrincz Csongor Nyelvi próbatételek : a kísérlet etikája Kosztolányinál
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Madácsy Piroska Móra Ferenc ismeretlen levelei Kosztolányi Dezsőhöz
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Olasz Sándor A regényíró Kosztolányi
1995 irodalomkritika, narratológia, regény
Olasz Sándor A rejtőző klasszikus : Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Olasz Sándor Változatok az egzisztenciális regényre : egy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh László
1993 irodalomkritika, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, regény
Orbán János Dénes Ó én marha ki nem hittem Kosztolányit ; A Hold, kíváncsi Nap se ; A talponálló : [vers]
1998 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Plugor Magor Woland Kolozsvárott ; Disznóvágás ; Kosztolányi szavai
1995 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Pomogáts Béla Egy év múltán : Kárpát-medencei körséta II. ; Piarista ünnep Kolozsvárott ; Tanárok között Eszéken ; Értelmiségi találkozó Ungváron ; Négy nap Bukarestben ; Kazinczy-napok Kassán ; Lendvai magyar napok ; Kosztolányi-napok Szabadkán ; A Csemadok közgyűlése
1993 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Poszler György Könny és kés : töredékes kommentárkísérlet a Kosztolányi-életműhöz
2010 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története
Réz Pál Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke
1984 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Szigeti Lajos Sándor Ritmus és létélmény : Kosztolányi és Radnóti
1994 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Tandori Dezső [Kosztolányi Dezső : grafika]
2006 grafika
Tandori Dezső [Kosztolányi Dezső : grafika]
2006 grafika
Tandori Dezső [Kosztolányi Dezső : grafika]
2006 grafika
Tandori Dezső A Kosztolányi-líra kikezdhetetlensége : [tanulmány]
2001 irodalomkritika, költészet
Tandori Dezső Egy Kosztolányi-versregény ; Megtűrt voltam : egy versregény, folyt+ ; +előleg : a regényfolyt, bef+ ; Utó : [versek]
2006 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Emléksorok Kosztolányinak Weöres hangja : [versek]
1975 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Hol lelhetjük Kosztolányit?
2010 életrajz, esszé, irodalomkritika, magyar irodalom története
Tandori Dezső I. szerencsétlenkedés : az "Ugye-Mi-Most-Sehogy" (Evészers; észévers; szévr) ; Egy „Kosztolányi”-meg-utánnyi : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső II. szerencsétlenkedés : saját víziló: a látó más. Ómás ; Jön, jön! A Kosztolányi–125! : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Kikezdhetetlen? : literatúrfilozófiai kezdemények Kosztolányi kapcsán : [tanulmány]
2001 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Tóth-Czifra Júlia Rész és egész : Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről
2010 irodalomkritika, narratológia, novella
Török Ervin Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés : Kosztolányi Dezső: Paulina
2008 irodalomkritika, narratológia, novella
Turi Tímea Kosztolányi kamerája : irodalom és újságírás viszonya a Pesti utca írásainak tükrében
2010 magyar irodalom története, publicisztika
Vadai István Az albatroszok fészekrakása : egy Kosztolányi-vers utóélete
2003 irodalomkritika, költészet
Vadai István Sok-sok sütemény : Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről
2005 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet
Veress Miklós Kosztolányi Baudelaire koponyája : [versek]
1971 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Babits, Juhász Gyula, Kosztolányi a szegedi Tisza-parton 1923-ban : [fénykép]
1983 fénykép