Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Angyalosi Gergely Király István: Kosztolányi - Vita és vallomás
Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 480 l.
1986 életrajz, irodalmi élet, magyar irodalom története, recenzió
Berényi Zsuzsanna Ágnes A szabadkőműves Kosztolányi Dezső
1998 irodalmi élet, irodalmi hatás, szabadkőművesség
Csaplár Ferenc Kassák és Kosztolányi
1993 életrajz, irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Komlós Aladár Kosztolányi három írása az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kire volt irigy Kosztolányi?
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kosztolányi és a Pen Club válsága
1962 irodalmi élet, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezső, Pásztor József Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és az irigység
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Rába György Emil Isac levelei Babits Mihályhoz és Kosztolányi Dezsőhöz
1959 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Szauder Mária Kosztolányi Dezső négy levele Tevan Andorhoz
1970 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Veres András Miért bírálta Kosztolányi Adyt? : Megjegyzések Horváth Iván könyvének egyik passzusához
2016 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Zolnai Béla Kosztolányi levele az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalmi vita, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Veres András, Fekete Richárd (szerk.), Kurucz Rózsa (szerk.), Nagy Janka Teodóra (szerk.), Veres András (szerk.) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla
2013 irodalmi élet, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Harkai Vass Éva A József Attila és Kosztolányi : reminiszcencia, pastiche, palimpszeszt
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, költészet
Farkas János László Az álom rendje . József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátteréről
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Hózsa Éva Kultuszteremtés és görögpótló irodalomszemlélet : Kosztolányi-napok Szabadkán
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Mann Jolán Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady-Kosztolányi-dilemmáról
2006 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Veres András József Attila Kosztolányi-bírálatáról
2002 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete
1977 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Zágonyi Ervin A Kosztolányi-Illyés-vita nyomában: Kosztolányi választöredékei, kérdőjelekkel
2008 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mercs István Nyugat népe keleten : Ady, Babits, Juhász Gyula és Kosztolányi fogadtatása a Kelet Népében
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Lőrincz Anita Kosztolányi Dezső és az Egyenlőség című folyóirat kapcsolata
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Arany Zsuzsanna "A meztelen király". Kosztolányi Dezső irodalompolitikája
2015 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Radó Antal Kosztolányi Dezső-t ajánlja Badó Antal r. tag.
1931 irodalmi élet, szónoklat, testülettörténet
Berzeviczy Albert Elnöki üdvözlő beszéd Kosztolányi Dezső székfoglaló rendes taghoz
1931 irodalmi élet, szónoklat, testülettörténet
Veres András Kosztolányi Ady-komplexuma
2011 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezső Emlékezés Bartóky Józsefre : székfoglaló beszéd a Kisfaludy-társaságban
1930 irodalmi élet, székfoglaló
Hajós Géza Egy Kosztolányi - Karinthy-tréfa dokumentumai 1926-ból
1969 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom, vers
Kosztolányi Dezső Emlékezés Bartóky Józsefre
1931 irodalmi élet, székfoglaló
Szilágyi Zsófia, Biró Annamária (szerk.), Boka László (szerk.) A dilettáns író alakja: Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes műveiben
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Veres András Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Bíró-Balogh Tamás A Pardon... rovat történetéhez
2011 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső és a Széphalom : Kosztolányi szegedi kapcsolataihoz
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolata
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története
Hegedűs Andrásné Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című verséről : Kosztolányi levele Móra Ferenchez
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kenyeres Zoltán Egy kapcsolat mozaikjai : Babits Mihály és Kosztolányi Dezső
2007 irodalmi élet, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Kós Károly ismeretlen levelei : Kosztolányi Dezsőhöz
1980 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Madácsy Piroska Móra Ferenc ismeretlen levelei Kosztolányi Dezsőhöz
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Pomogáts Béla Egy év múltán : Kárpát-medencei körséta II. ; Piarista ünnep Kolozsvárott ; Tanárok között Eszéken ; Értelmiségi találkozó Ungváron ; Négy nap Bukarestben ; Kazinczy-napok Kassán ; Lendvai magyar napok ; Kosztolányi-napok Szabadkán ; A Csemadok közgyűlése
1993 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Réz Pál Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke
1984 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története