Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Ádám Anikó Regards sur Kosztolányi
1990 irodalmi hatás, magyar irodalom története, recenzió
Berényi Zsuzsanna Ágnes A szabadkőműves Kosztolányi Dezső
1998 irodalmi élet, irodalmi hatás, szabadkőművesség
Csaplár Ferenc Kassák és Kosztolányi
1993 életrajz, irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Gorkij
1978 irodalmi hatás, orosz irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Dosztojevszkij
1991 irodalmi hatás, orosz irodalom
Szász Ferenc Kosztolányi és Rilke
1975 irodalmi hatás, költészet, osztrák irodalom története
Horváth Mária Képek vándorlása
1985 irodalmi hatás, költészet, magyar irodalom története, műfordítás, nyelvi stílus
Harkai Vass Éva A József Attila és Kosztolányi : reminiszcencia, pastiche, palimpszeszt
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, költészet
Szilágyi Zsófia "Ide nézzetek, szaktársak" : Kosztolányi mint Móricz-olvasó"
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
N. Horváth Béla A politikum esztétikája : József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozatai
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Valachi Anna Sigmund Freud üdvözlése : Kosztolányi, József Atila és a pszichoanalízis
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története, pszichoanalízis
Farkas János László Az álom rendje . József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátteréről
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Hózsa Éva Kultuszteremtés és görögpótló irodalomszemlélet : Kosztolányi-napok Szabadkán
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Veres András József Attila Kosztolányi-bírálatáról
2002 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Vujicsics Sztoján Kosztolányi és a modern szerb költészet
1987 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, szerb irodalom
Zolnai Béla Kosztolányi, Nietzsche, Juhász
1958 irodalmi hatás, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Zágonyi Ervin Kosztolányi Csehov-élménye nyomában
1984 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Csapláros István Kosztolányi Dezső és a lengyel irodalom
1985 irodalmi hatás, irodalomkritika, lengyel irodalom
Király István Kosztolányi Dezső és az Osztrák-Magyar Monarchia
1985 irodalmi hatás, irodalmi körkép, magyar irodalom története, magyar történelem
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Tolsztoj
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Dérczy Péter Szindbád és Esti Kornél
1986 irodalmi hatás, irodalomkritika, narratológia, novella
Szigeti Csaba A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és ma
2014 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet
Szilágyi Zsófia, Biró Annamária (szerk.), Boka László (szerk.) A dilettáns író alakja: Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes műveiben
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Veres András Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Balogh Tamás „Parisba semmiért nem érdemes jönni, csak ezért” : hogyan nem találkozott Kosztolányi Dezső Rainer Maria Rilkével 1909-ben
2006 irodalmi hatás, osztrák irodalom története
Baránszky László Kosztolányi húga III. : [vers]
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Bengi László Kosztolányi-recepció – na de melyik? : Hózsa Éva: Melyik Kosztolányi(m)? : [könyvismertetés]
2013 irodalmi hatás, magyar irodalom története
Csontos János Testamentum : Juhász Gyula (1883-1937) ; Rontott, együgyű dal : Kosztolányi Dezső (1885-1936) : [versek]
2007 irodalmi hatás, magyar irodalom története, vers
Gömöri György Négy sor Kosztolányinak ; Otthonos képek ; Azték rituálé : [versek]
2003 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Grecsó Krisztián Egy utazás alakjai : riportra hangolva - a la Kosztolányi : [novellák]
2004 irodalmi hatás, magyar irodalom, novella
Juhász Ferenc Kosztolányi-kegyelem
2010 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Lengyel András Nietzsche, Freud, Kosztolányi : az én-integritás bomlásának gondolkodástörténete
1999 filozófia, irodalmi hatás
Orbán János Dénes Ó én marha ki nem hittem Kosztolányit ; A Hold, kíváncsi Nap se ; A talponálló : [vers]
1998 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Plugor Magor Woland Kolozsvárott ; Disznóvágás ; Kosztolányi szavai
1995 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Pomogáts Béla Egy év múltán : Kárpát-medencei körséta II. ; Piarista ünnep Kolozsvárott ; Tanárok között Eszéken ; Értelmiségi találkozó Ungváron ; Négy nap Bukarestben ; Kazinczy-napok Kassán ; Lendvai magyar napok ; Kosztolányi-napok Szabadkán ; A Csemadok közgyűlése
1993 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Tandori Dezső Egy Kosztolányi-versregény ; Megtűrt voltam : egy versregény, folyt+ ; +előleg : a regényfolyt, bef+ ; Utó : [versek]
2006 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Emléksorok Kosztolányinak Weöres hangja : [versek]
1975 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső I. szerencsétlenkedés : az "Ugye-Mi-Most-Sehogy" (Evészers; észévers; szévr) ; Egy „Kosztolányi”-meg-utánnyi : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső II. szerencsétlenkedés : saját víziló: a látó más. Ómás ; Jön, jön! A Kosztolányi–125! : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Vadai István Sok-sok sütemény : Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről
2005 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet
Veress Miklós Kosztolányi Baudelaire koponyája : [versek]
1971 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers