Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Bustya Endre Adatok Kosztolányi marosvásárhelyi előadó útjához Levelek, sajtónyilatkozatok
1967 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, publicisztika
Hitel Dénes Kosztolányi Dezső egy elfelejtett verse
1963 irodalomtudományi forrás, vers
Kiss Ferenc Kosztolányi Dezső levelezéséből
1972 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Komlós Aladár Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése
Török Sophie gyűjtése alapján sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp. 1959. Akadémiai K. 348 l. (Új Magyar Múzeum, 3.).
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, recenzió
Horváth Mária, Komor Ilona, Kosztolányi Dezső Kosztolányi két levele Turóczi-Trostler Józsefhez
1981 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kire volt irigy Kosztolányi?
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kosztolányi Dezső, Pásztor József Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és az irigység
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Rába György Emil Isac levelei Babits Mihályhoz és Kosztolányi Dezsőhöz
1959 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Salamon István Kosztolányi előadása Vörösmartyról a magyar Rádióban
1982 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Schelken Pálma Kosztolányi gyorsírásos jegyzeteiből
1986 irodalomtudományi forrás
Szabó Ernő Hat lappangó Kosztolányi-kritika
1979 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás
Szauder Mária Kosztolányi Dezső négy levele Tevan Andorhoz
1970 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Varga József Kosztolányi Dezső: Álom és ólom
Az írásokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta: Réz Pál. Bp. 1969. Szépirodalmi K. 692 l.
1970 irodalomtudományi forrás, karcolat, magyar irodalom, recenzió
Zolnai Béla Kosztolányi levele az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalmi vita, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Zolnai Béla Kosztolányi, Nietzsche, Juhász
1958 irodalmi hatás, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Bisztray Gyula Ambrus Zoltán, József Attila és Kosztolányi Dezső egy-egy levele
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Sárközi Éva "Kedves szerkesztő kisasszony": kísérlet egy ismeretlen Kosztolányi-levél megfejtésére
2006 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Sárközi Éva Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán
2013 családtörténet, irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső levele Berda Józsefhez
1958 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Tizenkét Kosztolányi-levél
1959 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Hajós Géza Egy Kosztolányi - Karinthy-tréfa dokumentumai 1926-ból
1969 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom, vers
Kosztolányi Dezső Dezső Kosztolányi: "Open letter" to Antoine Meillet
2000 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Hegedűs Andrásné Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című verséről : Kosztolányi levele Móra Ferenchez
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kiss Ferenc Kós Károly ismeretlen levelei : Kosztolányi Dezsőhöz
1980 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Madácsy Piroska Móra Ferenc ismeretlen levelei Kosztolányi Dezsőhöz
1979 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás