Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Nagy András Kosztolányi Dezső: A vad kovács Számadás a szenvedésről
1980 irodalomkritika, költészet
Rónay László Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
Bp. 1981. Akadémia K. 234 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 103.)
1982 irodalomkritika, költészet, recenzió
Zágonyi Ervin Kosztolányi, az orosz líra tolmácsa. (Orosz műfordításai a Modem költőkben)
1983 irodalmi kölcsönhatás, költészet, műfordítás, orosz irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében
1986 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében II.
1990 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi kínai versfordításai
1991 irodalmi kölcsönhatás, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi kínai és japán versfordításainak keletkezéstörténete; A japán közvetítő szövegek jegyzéke
2008 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Szász Ferenc Kosztolányi és Rilke
1975 irodalmi hatás, költészet, osztrák irodalom története
Horváth Mária Képek vándorlása
1985 irodalmi hatás, költészet, magyar irodalom története, műfordítás, nyelvi stílus
Harkai Vass Éva A József Attila és Kosztolányi : reminiszcencia, pastiche, palimpszeszt
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, költészet
N. Horváth Béla A politikum esztétikája : József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozatai
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Valachi Anna Sigmund Freud üdvözlése : Kosztolányi, József Atila és a pszichoanalízis
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története, pszichoanalízis
Mann Jolán Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady-Kosztolányi-dilemmáról
2006 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Vujicsics Sztoján Kosztolányi és a modern szerb költészet
1987 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, szerb irodalom
Rónay László Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete
1977 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Kalmár Éva Ki a költője? : Kosztolányi Dezső kínai versfordításairól
2011 irodalmi kölcsönhatás, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Kalmár Éva Hogyan lehet kínai verset fordítani? Nyugati versfordítási hagyományok és Kosztolányi kínai versei
2013 irodalmi kölcsönhatás, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Ferenczi László Kosztolányi és a Modern költők
1993 antológia, költészet, műfordítás
Kolozsy-Kiss Eszter Kosztolányi Dezső japán versfordításairól
2008 japán irodalom, költészet, műfordítás
Vitéz Ildikó "...ami megérint téged, engem" : Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc világirodalmi antológiáiban
1996 antológia, költészet, műfordítás
Molnár Gábor Tamás Szövegértés és irodalomértés a magyarórán – egy Kosztolányi-vers példáján
2015 irodalomkritika, költészet
Szigeti Csaba A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és ma
2014 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet
Németh Zsuzsanna Szín és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai című Kosztolányi-kötetben
1990 irodalomkritika, költészet
Csiffáry Tamás Kosztolányi Dezső: Októberi táj
1985 irodalomkritika, költészet
Balassa László Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal
1983 irodalomkritika, költészet
Szabó Zoltán Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
1982 irodalomkritika, költészet
Budai Katalin Kosztolányi Dezső Őszi reggeli című versének értelmezéséhez
1980 irodalomkritika, költészet
Simanovszky Zoltán Kosztolányi Dezső: "Őszi reggeli"
1968 irodalomkritika, költészet
Wacha Imre József Attila: Kosztolányi
1964 irodalomkritika, költészet
Berrár Jolán Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
1959 irodalomkritika, költészet
[Kosztolányi Dezső] Négy fal között. Költemények, írta Kosztolányi Dezső. Budapest, 1907, Pallas-nyomda
1907 irodalomkritika, költészet, recenzió
Rába György A fiatal Kosztolányi poétikája az első "Modern költők" tükrében
1969 irodalomkritika, költészet
Horváth Mária Adalékok Kosztolányi Dezső zsengéihez
1968 irodalomkritika, költészet
Buda Attila Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
Sajtó alá rendezte Györei Zsolt, Lovas Borbála. Kalligram. Pozsony, 2014 [kritikai kiadás] [szemle]
2015 irodalomkritika, költészet, recenzió
Angyalosi Gergely A hiányzó közepe : Kosztolányi társadalom-víziója az Ünnepi körkép című versben
2010 irodalomkritika, költészet
Kovács Árpád Rím és katakrézis a Hajnali részegségben. (Kosztolányi Dezső)
2010 irodalomkritika, költészet
Angyalosi Gergely A bűntelen bűnösség paradigmája
2011 irodalomkritika, költészet
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Meztelenül
1928 irodalomkritika, költészet, recenzió
Makay Gusztáv Kosztolányi Dezső: Válogatott versei
1957 irodalomkritika, költészet, recenzió
Kronstein Gábor A búcsú pillanata; Kosztolányi: Őszi reggeli
1972 irodalomkritika, költészet
Szőke György "Mostan színes tintákról álmodom..." : egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
1983 irodalomkritika, költészet
Tandori Dezső Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésében
1985 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 1. : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
1993 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 2. : Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
1993 irodalomkritika, költészet
Szőke György Kosztolányi és József Attila - egymás tükrében
1998 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lőrincz Csongor Mediális paradigmák a magyar késő modernségben: individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd- Szabó Lőrinc: Sírfelirat
2002 irodalomkritika, költészet
Molnár Gábor Tamás Költőiség, köznapiság, konvenció
1998 irodalomkritika, költészet
Kulcsár-Szabó Ernő Boldogan és megtörötten? A "fenséges" alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában
2016 irodalomkritika, költészet
Kulcsár-Szabó Ernő A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban : A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves... esztétikai tapasztalatában
2015 irodalomkritika, költészet
Báthori Csaba A hit férőhelyei : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
2015 irodalomkritika, költészet
Hózsa Éva Német fordítás, franciás fortély : a Mágia című Kosztolányi-kötet három verse német nyelven, 1914
2010 irodalmi kölcsönhatás, költészet, műfordítás, német irodalom
Lapis József Ismeretlen ének : halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál
2009 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lengyel András „A földmíves verset ír” : a költő fölfedező Kosztolányi
2010 irodalomkritika, költészet
Lengyel András Maszk és (költő)szerep : Kosztolányi Dezső szerepértelmezéséről
2000 irodalomkritika, költészet
Levendel Júlia Tükör által : a lírikus Kosztolányi
1995 irodalomkritika, költészet
Szigeti Lajos Sándor Ritmus és létélmény : Kosztolányi és Radnóti
1994 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Tandori Dezső A Kosztolányi-líra kikezdhetetlensége : [tanulmány]
2001 irodalomkritika, költészet
Vadai István Az albatroszok fészekrakása : egy Kosztolányi-vers utóélete
2003 irodalomkritika, költészet
Vadai István Sok-sok sütemény : Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről
2005 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet