Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Ádám Anikó Regards sur Kosztolányi
1990 irodalmi hatás, magyar irodalom története, recenzió
Angyalosi Gergely Király István: Kosztolányi - Vita és vallomás
Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 480 l.
1986 életrajz, irodalmi élet, magyar irodalom története, recenzió
Baránszky Jób László Kosztolányi és a német irodalom
1968 irodalmi kölcsönhatás, magyar irodalom története, német irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Csaplár Ferenc Kassák és Kosztolányi
1993 életrajz, irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Hima Gabriella Az egzisztencializmus és Kosztolányi
1986 filozófiai hatás, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Kosztolányi az esztéta
1972 irodalomesztétika, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Kosztolányi, az újságíró
1974 magyar irodalom története, publicisztika
Kiss Ferenc Kosztolányi publicisztikája a világháború éveiben
1977 magyar irodalom története, publicisztika
Komlós Aladár Kosztolányi három írása az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kosztolányi és a Pen Club válsága
1962 irodalmi élet, magyar irodalom története
Ruttkai Helga Számadás. Kosztolányi Dezső születésének 100. évfordulójára
1987 irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Salamon István Kosztolányi előadása Vörösmartyról a magyar Rádióban
1982 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Szegedy-Maszák Mihály Rónay László: Kosztolányi Dezső
1978 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Dalma Hunyadi-Brunauer - Stephen Brunauer Dezső Kosztolányi
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Tamás Attila Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1981 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Varga József Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
1963 magyar irodalom, recenzió, vers
Varga József Kosztolányi Dezső: Álom és ólom
Az írásokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta: Réz Pál. Bp. 1969. Szépirodalmi K. 692 l.
1970 irodalomtudományi forrás, karcolat, magyar irodalom, recenzió
Veres András Miért bírálta Kosztolányi Adyt? : Megjegyzések Horváth Iván könyvének egyik passzusához
2016 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Wéber Antal Kosztolányi Dezső: Látjátok feleim
1978 irodalmi körkép, magyar irodalom története, portré, recenzió
Zolnai Béla Kosztolányi levele az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalmi vita, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Veres András, Fekete Richárd (szerk.), Kurucz Rózsa (szerk.), Nagy Janka Teodóra (szerk.), Veres András (szerk.) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla
2013 irodalmi élet, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Kemény Gábor Angol nyelvű Kosztolányi-monográfia
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Horváth Mária Képek vándorlása
1985 irodalmi hatás, költészet, magyar irodalom története, műfordítás, nyelvi stílus
Szilágyi Zsófia "Ide nézzetek, szaktársak" : Kosztolányi mint Móricz-olvasó"
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
N. Horváth Béla A politikum esztétikája : József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozatai
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Valachi Anna Sigmund Freud üdvözlése : Kosztolányi, József Atila és a pszichoanalízis
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története, pszichoanalízis
Farkas János László Az álom rendje . József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátteréről
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Lengyel András A "Vérző Magyarország" : Kosztolányi Dezső irredenta antológiájáról
2007 antológia, irredentizmus, magyar irodalom
Mann Jolán Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady-Kosztolányi-dilemmáról
2006 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Veres András József Attila Kosztolányi-bírálatáról
2002 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete
1977 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Zágonyi Ervin Kosztolányi Csehov-élménye nyomában
1984 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Király István Kosztolányi Dezső és az Osztrák-Magyar Monarchia
1985 irodalmi hatás, irodalmi körkép, magyar irodalom története, magyar történelem
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Tolsztoj
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Bárány László Korkép és transzcendencia: Kosztolányi és Camus mono-dialógusa
1997 francia irodalom, irodalmi kölcsönhatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Zágonyi Ervin A Kosztolányi-Illyés-vita nyomában: Kosztolányi választöredékei, kérdőjelekkel
2008 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mercs István Nyugat népe keleten : Ady, Babits, Juhász Gyula és Kosztolányi fogadtatása a Kelet Népében
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Lőrincz Anita Kosztolányi Dezső és az Egyenlőség című folyóirat kapcsolata
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Arany Zsuzsanna "A meztelen király". Kosztolányi Dezső irodalompolitikája
2015 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Veres András Kosztolányi Ady-komplexuma
2011 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Fried István Kosztolányi Dezső és Márai Sándor Kazinczy-portréja
1999 magyar irodalom története, portré
Kertész Ödön Kosztolányi Dezső a pedagógusokról
1963 irodalompedagógia, magyar irodalom története
Zákány Tóth Péter Szakralizáció és de(és vagy re)szakralizáció
(Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán)
2014 dráma, irodalomesztétika, irodalomkritika, magyar irodalom története, színháztudomány
[Kosztolányi Dezső] Új történelmi regények
Herczeg Ferenc: A fogyó hold, Móricz Zsigmond: Tündérkert ; Mauks Ernő: Estei Beatrice ; Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő
1923 irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió, regény
Révay József Nero-divat
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő ; Kósa János: Császárné volt ; Felkai Ferenc: Nero
1942 irodalmi körkép, magyar irodalom története, narratológia, recenzió, regény
Horváth Mária Kosztolányi Dezső: Narancsszínű felhő
1959 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Tandori Dezső Kosztolányi Dezső
1990 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Sárközi Éva "Kedves szerkesztő kisasszony": kísérlet egy ismeretlen Kosztolányi-levél megfejtésére
2006 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Szilágyi Zsófia Balassa Péter: Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz
szerk. Szarka Judit
2007 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Lénárt Tamás Halkan szitál a tört fény: Kosztolányi Dezső összes fényképe
2007 életrajz, fényképalbum, magyar irodalom története, recenzió
Dobos István Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika, zsidóság
Takács László Kosztolányi és a császárok
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 7. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 6. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 5. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 4. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 3. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 2. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ez volt az élet? - 3. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Gazda István, Szállási Árpád Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai
2014 betegség, életrajz, magyar irodalom története, orvostudomány, tudománytörténet
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"Ez volt az élet?" - 1. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka - 4. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka - 3. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka – 2. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka – 1. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"Ez volt az élet?" - 2. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi
1979 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Maár Judit Relire Kosztolányi : Journée d'étude sur l'oeuvre d'un écrivain hongrois. Cahiers d'études hongroises (13)
2006 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Nagy Géza Regards sur Kosztolányi, publ. par Bertrand Boiron
1989 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Kiss Ferenc: "Der reife Kosztolányi"
Budapest, 1979.
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
[Kosztolányi Dezsőné (Harmos Ilona)] Könyv Kosztolányiról : Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Révai-kiadás
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Mester-Takács Tímea Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok [könyvszemle]
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Dobos István Történelem és retorika : Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika, zsidóság
Veres András Homo Aestheticus: Dezső Kosztolányi The Outlines of a Career = A "homo aestheticus"
Kosztolányi Dezső vázlatos pályaképe
2004 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi utolsó évei
1978 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi világszemléletének tükröződése műveiben és motívumaiban
1977 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kerecsényi Dezső Kosztolányi Dezső
1937 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kozocsa Sándor Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi
1938 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
K. S. Szegszárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szauder József Devecseri Gábor : Az élő Kosztolányi
1945 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Bóka László Kosztolányi Dezső (Vita)
1961 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Gál István Schöpflin Aladár két rádió-előadása (Ady, Babits, Móricz; Emlékezés Kosztolányi Dezsőről)
1979 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Rónay László: Kosztolányi Dezső
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Gondolatok Kosztolányiról : Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi c. műve ürügyén
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Rónay László Király István: Kosztolányi: vita és vallomás
1986 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Buda Attila "most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai
2011 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Sárközi Éva Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán
2013 családtörténet, irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Lapis József Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok
2015 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szabó Lőrinc Kosztolányi Dezső
1940 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Szegedy-Maszák Mihály Hunyadi Brunauer, Dalma - Brunauer, Stephen: Dezső Kosztolányi
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi et la tradition stoïque
1998 életrajz, filozófiai hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, sztoicizmus
Cooper Thomas Dezső Kosztolányi and Intertextuality. Anticipations of Post-Modem Literary Criticism
2000 életrajz, intertextualitás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Soulages François La fable de l'artiste. Dezső Kosztolányi
2005 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Politics and literature : a case study: Kosztolányi's reception during the communism
2009 életrajz, irodalomkritika, kommunizmus, magyar irodalom története, politikai hatás, recepciótörténet
Sőtér István Kosztolányi Dezső
1965 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Varga Lakatos Gizella Szabadkai irodalmi hagyományápolás, emlékhelyek és a Kosztolányi-emlékszoba
1997 irodalmi kultusz, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezső (ford.), Takács László (szerk.) Szent Imre himnuszok
2015 himnusz, középkori latin irodalom, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, műfordítás
Kosztolányi Dezső, Bartók István (szerk.), Sárközi Éva (szerk.), Kosztolányi Dezső (szerk.) Béla, a buta. A rossz orvos : Kisregények és elbeszélések
2015 elbeszélés, kisregény, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom
Kosztolányi Dezső, Győrei Zsolt (szerk.), Kosztolányi Dezső (szerk.) A szegény kisgyermek panaszai
2014 kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, vers
Kosztolányi Dezső, Bengi László (szerk.), Lipa Tímea (szerk.), Parádi Andrea (szerk.), Kosztolányi Dezső (szerk.) Aranysárkány
2014 kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, regény
Kosztolányi Dezső, Bucsics Katalin (szerk.), Józan Ildikó (szerk.), Lipa Tímea (szerk.) Pacsirta
2013 kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, regény
Kosztolányi Dezső, Buda Attila (szerk.), Józan Ildikó (szerk.), Sárközi Éva (szerk.), Tverdota György (szerk.), Veres András (szerk.) Kosztolányi Dezső levelezése 1. (1902-1907)
2013 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom
Kosztolányi Dezső Orvosi konzílium
1990 magyar irodalom, publicisztika
Rónay László Kosztolányi álarcosan : Kosztolányi Dezső Levelezése I. 1901-1907. [Kosztolányi Dezső Összes Művei - Kritikai kiadás] [könyvszemle]
2014 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió
Réz Pál Kosztolányi Dezső két ismeretlen cikke Csáth Gézáról
1958 irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső levele Berda Józsefhez
1958 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Tizenkét Kosztolányi-levél
1959 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 7. Kosztolányi Dezső: Forradalom és papírkosár
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 8. Kosztolányi Dezső: Mi tűnik el?
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 9. Kosztolányi Dezső: Szemek a homályban
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 10. Kosztolányi Dezső: Nevek nélkül
1959 magyar irodalom, publicisztika
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Hajós Géza Egy Kosztolányi - Karinthy-tréfa dokumentumai 1926-ból
1969 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom, vers
Kosztolányi Dezső Dezső Kosztolányi: "Open letter" to Antoine Meillet
2000 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva "a Kerepesi úton haladt egy bús fiatal ember" Kosztolányi Dezső levelezése, 1901-1907
2014 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió
Rónay László Kosztolányi kritikai kiadás
2014 kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió, vers
Kosztolányi Dezső Balaton
1932 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Aventure Bulgare
1932 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Monologue
1933 magyar irodalom, vers
Halász Gábor Désiré Kosztolányi
1934 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Kosztolányi Dezső L’avocat céleste
1934 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Du berceau jusqu'au cercueil
1935 esszé, magyar irodalom
Schöpflin Aladár Désiré Kosztolányi
1936 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Kosztolányi Dezső Mensonge
1936 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Le pharmacien et lui
1936 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Femmes
1936 magyar irodalom, vers
Kosztolányi Dezső Le canot automobile
1937 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Un jour de la vie de Désiré Kosztolányi
1939 életrajz, magyar irodalom története, portré
Kosztolányi Dezső L'ange de plâtre
1940 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Géza Csáth
1941 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Kosztolányi Dezső Le mauvais médecin
1941 kisregény, magyar irodalom
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2016 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Kántás Balázs Szépirodalmi (lírai?) vonások Kosztolányi Dezső 1905-1906-os publicisztikájában
2016 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Szilágyi Zsófia, Biró Annamária (szerk.), Boka László (szerk.) A dilettáns író alakja: Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes műveiben
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Veres András Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna A Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtésének tapasztalatai
2010 filológia, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom
Baránszky László Kosztolányi húga III. : [vers]
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Bengi László A szervesség fogalma Kosztolányi publicisztikájában
2013 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Bengi László Kosztolányi-recepció – na de melyik? : Hózsa Éva: Melyik Kosztolányi(m)? : [könyvismertetés]
2013 irodalmi hatás, magyar irodalom története
Bíró-Balogh Tamás A Pardon... rovat történetéhez
2011 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső és a Széphalom : Kosztolányi szegedi kapcsolataihoz
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Bíró-Balogh Tamás Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolata
2010 irodalmi élet, magyar irodalom története
Csontos János Testamentum : Juhász Gyula (1883-1937) ; Rontott, együgyű dal : Kosztolányi Dezső (1885-1936) : [versek]
2007 irodalmi hatás, magyar irodalom története, vers
Fuchs Anna A századforduló irodalmiassága Kosztolányi korai publicisztikai írásaiban
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Gömöri György Négy sor Kosztolányinak ; Otthonos képek ; Azték rituálé : [versek]
2003 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Grecsó Krisztián Egy utazás alakjai : riportra hangolva - a la Kosztolányi : [novellák]
2004 irodalmi hatás, magyar irodalom, novella
Grezsa Ferenc Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Juhász Ferenc Kosztolányi-kegyelem
2010 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Kenyeres Zoltán Egy kapcsolat mozaikjai : Babits Mihály és Kosztolányi Dezső
2007 irodalmi élet, magyar irodalom története
Kosztolányi Dezső Esti Kornél vallomása : novella
2004 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban : [novella]
2000 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Móra Ferenc
2004 esszé, magyar irodalom
Kovács Krisztina A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, narratológia
Lengyel András A „nagy viadal” : egy Kosztolányi-cikk és tanulságai
2006 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Lengyel András A négerkedő Kosztolányi
2010 filológia, magyar irodalom története, napló, novella
Olasz Sándor A rejtőző klasszikus : Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Orbán János Dénes Ó én marha ki nem hittem Kosztolányit ; A Hold, kíváncsi Nap se ; A talponálló : [vers]
1998 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Plugor Magor Woland Kolozsvárott ; Disznóvágás ; Kosztolányi szavai
1995 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Poszler György Könny és kés : töredékes kommentárkísérlet a Kosztolányi-életműhöz
2010 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története
Réz Pál Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke
1984 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Tandori Dezső Egy Kosztolányi-versregény ; Megtűrt voltam : egy versregény, folyt+ ; +előleg : a regényfolyt, bef+ ; Utó : [versek]
2006 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Emléksorok Kosztolányinak Weöres hangja : [versek]
1975 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Hol lelhetjük Kosztolányit?
2010 életrajz, esszé, irodalomkritika, magyar irodalom története
Tandori Dezső I. szerencsétlenkedés : az "Ugye-Mi-Most-Sehogy" (Evészers; észévers; szévr) ; Egy „Kosztolányi”-meg-utánnyi : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső II. szerencsétlenkedés : saját víziló: a látó más. Ómás ; Jön, jön! A Kosztolányi–125! : [versek]
2009 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers
Tandori Dezső Kikezdhetetlen? : literatúrfilozófiai kezdemények Kosztolányi kapcsán : [tanulmány]
2001 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Turi Tímea Kosztolányi kamerája : irodalom és újságírás viszonya a Pesti utca írásainak tükrében
2010 magyar irodalom története, publicisztika
Veress Miklós Kosztolányi Baudelaire koponyája : [versek]
1971 irodalmi hatás, magyar irodalom, vers