Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Bitskey István Bencze Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa
1974 irodalmi stílus, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, recenzió
Kiss Ferenc Esti Kornél és a Kosztolányi-novella
1969 irodalmi alak, narratológia, novella
Rónay László Kosztolányi nagy regényei
1976 narratológia, regény
Szőke György Kosztolányi, a szegény kis beteg
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Fábián László Az Édes Anna legendárium – Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete
2014 irodalomkritika, narratológia, regény, disszertáció
Papp Ágnes Klára Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény
(Kosztolányi and the existential novel). Budapest, 1992.
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella The best Hungarian novel of the Inter-war period
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
1989 irodalomkritika, narratológia, regény
Révay József Nero-divat
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő ; Kósa János: Császárné volt ; Felkai Ferenc: Nero
1942 irodalmi körkép, magyar irodalom története, narratológia, recenzió, regény
Dánielné Lengyel Laura Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1928 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Bucsics Katalin About the aspects and roles of phrasemes in Kosztolányi's Skylark (1924)
2015 irodalomkritika, narratológia, regény
Juhász Erzsébet Kosztolányi Dezső regényei
1976 irodalomkritika, narratológia, regény
Bence Erika Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye a térségi várostörténeti diskurzusban
2011 irodalomkritika, narratológia, regény
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1927 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Makay Gusztáv Két tanár-regény új kiadása
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása
1958 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Rugási Gyula Az "örök Róma": Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényéről
1983 irodalomkritika, narratológia, regény
Szabó Zoltán A szecesszió stiláris sajátosságai Kosztolányi prózájában
1984 irodalmi stílus, narratológia
Papp István Az abszurditás kalandja: vázlat Kosztolányi Nerójához
1987 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella A sorsregénytől a példázatig (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella "Penetráns tekintet."
/Kosztolányi Dezső: Pacsirta. 1923./
1998 irodalomkritika, narratológia, regény
Mohai V. Lajos Harc a szereppel való azonosulásért
(Szempontok a Pacsirta értelmezéséhez)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Bónus Tibor A másik titok: az Édes Anna értelmezéséhez
2007 irodalomkritika, narratológia, regény
Tóth-Czifra Júlia Balzac Szabadkája
2015 irodalomkritika, kritikai szövegkiadás, narratológia, regény
Sörös Erzsébet Borbála Veres András (szerk.): Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Kalligram, Pozsony, 2010, 914 lap. (Kosztolányi Dezső összes művei)
2012 narratológia, recenzió, regény
Benyovszky Krisztián Anna , te édes. (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
2010 irodalomkritika, narratológia, regény
Sághy Miklós Szövegnyomozás Novák Antal öngyilkosságának ügyében : Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéről
2005 irodalomkritika, narratológia, regény
Szörényi László Kosztolányi regényeinek motiváló tényezői
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Fülöp László Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolás : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
1981 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss Ferenc Kosztolányi Dezső: Nero
1976 irodalomkritika, narratológia, regény
Takács László A regényszerkezet üzenete : Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
2011 irodalomkritika, narratológia, regény
Szilágyi Zsófia Aranysárkány = arany + sár? : Egy regénycím nyomába
1996 irodalomkritika, narratológia, regény
Herczeg Gyula A prózaíró Kosztolányi
1986 irodalomkritika, narratológia
Angyalosi Gergely A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájában
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor "Ez irodalom" : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának tizenharmadik, tizenötödik és tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László In memoriam Cornelii Esti : Az Esti Kornél tizennyolcadik fejezetéről
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Dérczy Péter Szindbád és Esti Kornél
1986 irodalmi hatás, irodalomkritika, narratológia, novella
Fumagalli, Chiara Kosztolányi Dezső Vakbélgyulladás és Luigi Pirandello Fütyül a vonat című novellája : összehasonlító elemzés
2008 irodalomkritika, narratológia, novella, olasz irodalom, összehasonlító irodalomtudomány
Gerold László A hűtlen hívség elve és szerepe az Esti Kornél-novellákban
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Gintli Tibor Trivulzio és Esti Kornél
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Haraszthy Gyula Kosztolányi Dezső Esti Kornélja
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Budapest, Genius kiadás
1933 irodalomkritika, narratológia, novella
Horváth Mária Szerkezet és stílus
(Kosztolányi Petőfi Sándorka című novellájának elemzése)
1992 irodalomkritika, narratológia, novella
Kamarás István Két Kosztolányi-novella hatása és értelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Kelemen Péter Utalások, célzások, ákombákomok: szövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső Fürdés című elbeszélésében
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Molnár Mariann Az őrület metaforái Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének 8. fejezetében
2001 irodalomkritika, narratológia, novella
Pintér Borbála, Bucsics Katalin (szerk.), Pintér Borbála (szerk.) A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin-kötetének novelláiban
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Réz Pál Kosztolányi Dezső elfelejtett novelláskönyve
1959 irodalomkritika, narratológia, novella
Sebestyén Károly Ujabb magyar regények és novellák
Gárdonyi Géza: Szunyoghy miatyánkja. Bpest, 1916 : Csathó Kálmán: A varjú a toronyórán. Bpest, 1916 : Szini Gyula: A tűzfészek. Bpest, 1916 : Kosztolányi Dezső: Bűbájosok. Bpest, 1916
1916 irodalomkritika, narratológia, novella
Somogyi György Kosztolányi Dezső: Hogy is történt?
1979 irodalomkritika, narratológia, novella
Szabó Zoltán Kosztolányi Dezső: Fürdés (Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon)
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Ida a vasútállomáson : Kosztolányi Dezső: A vonat megáll [novellaelemzés]
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia, Kovács Gábor (szerk.), Molnár Angelika (szerk.), S. Horváth Géza (szerk.), Selmeczi János (szerk.), Szitár Katalin (szerk.), Szilágyi Zsófia (szerk.) "minden hatalmat a korai Kosztolányinak": (Kosztolányi Dezső: Istenítélet)
2014 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Kosztolányi: Silus : A név jelentése és a novellaszöveg mitológiai háttere
1994 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Költő-alakmás : a szó hőse : Kosztolányi: Esti Kornél
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Takács László Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Attila Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy a természet olykor elrettentő közönye ? Kosztolányi Fürdésének átértelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Tátrai Szilárd Az elbeszélés határai: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
1997 irodalomkritika, narratológia, novella
Utasi Csaba Az Esti Kornél és a viszonylagosság
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Veres András Kosztolányi Aureliusa
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Wirágh András Én kitalálom, te megírod. Egy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete?
Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Péji Gréta Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján
2016 irodalomkritika, narratológia, névtan, novella
Balogh Tamás Aranysárkány gyerekeknek : Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye : [tanulmány]
2002 irodalomkritika, narratológia, regény
Balogh Tamás Esti Kornél elfeledett vallomása : egy elfeledett Kosztolányi-novella : [esszé]
2004 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor „Bácska a mi Gascogneunk” : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizedik fejezete (mely vidéki történet)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bónus Tibor A csúf másik – szégyen és részvét : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
2006 irodalomkritika, narratológia, regény
Fried István „... hogy a sárkány ne szitáljon.” : Aranysárkány-értelmezések az Aranysárkányban
2004 irodalomkritika, narratológia, regény
Király István Az emberválság regénye: Kosztolányi Édes Annája
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss László Antinómia és egység : egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” : Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról
1999 irodalomkritika, narratológia, novella
Kiss László Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió : Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról
2000 irodalomkritika, narratológia, novella
Kovács Krisztina A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, narratológia
Lőrincz Csongor Nyelvi próbatételek : a kísérlet etikája Kosztolányinál
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Olasz Sándor A regényíró Kosztolányi
1995 irodalomkritika, narratológia, regény
Olasz Sándor Változatok az egzisztenciális regényre : egy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh László
1993 irodalomkritika, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, regény
Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Tóth-Czifra Júlia Rész és egész : Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről
2010 irodalomkritika, narratológia, novella
Török Ervin Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés : Kosztolányi Dezső: Paulina
2008 irodalomkritika, narratológia, novella