Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Kiss Ferenc Esti Kornél és a Kosztolányi-novella
1969 irodalmi alak, narratológia, novella
Szabó György Kosztolányi Dezső: Az élet divatja
1964 novella, recenzió
Szőke György Kosztolányi, a szegény kis beteg
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia "Ide nézzetek, szaktársak" : Kosztolányi mint Móricz-olvasó"
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
Angyalosi Gergely A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájában
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor "Ez irodalom" : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának tizenharmadik, tizenötödik és tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László In memoriam Cornelii Esti : Az Esti Kornél tizennyolcadik fejezetéről
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Dérczy Péter Szindbád és Esti Kornél
1986 irodalmi hatás, irodalomkritika, narratológia, novella
Fumagalli, Chiara Kosztolányi Dezső Vakbélgyulladás és Luigi Pirandello Fütyül a vonat című novellája : összehasonlító elemzés
2008 irodalomkritika, narratológia, novella, olasz irodalom, összehasonlító irodalomtudomány
Gerold László A hűtlen hívség elve és szerepe az Esti Kornél-novellákban
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Gintli Tibor Trivulzio és Esti Kornél
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Haraszthy Gyula Kosztolányi Dezső Esti Kornélja
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Budapest, Genius kiadás
1933 irodalomkritika, narratológia, novella
Horváth Mária Szerkezet és stílus
(Kosztolányi Petőfi Sándorka című novellájának elemzése)
1992 irodalomkritika, narratológia, novella
Kamarás István Két Kosztolányi-novella hatása és értelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Kelemen Péter Utalások, célzások, ákombákomok: szövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső Fürdés című elbeszélésében
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Molnár Mariann Az őrület metaforái Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének 8. fejezetében
2001 irodalomkritika, narratológia, novella
Pintér Borbála, Bucsics Katalin (szerk.), Pintér Borbála (szerk.) A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin-kötetének novelláiban
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Réz Pál Kosztolányi Dezső elfelejtett novelláskönyve
1959 irodalomkritika, narratológia, novella
Sebestyén Károly Ujabb magyar regények és novellák
Gárdonyi Géza: Szunyoghy miatyánkja. Bpest, 1916 : Csathó Kálmán: A varjú a toronyórán. Bpest, 1916 : Szini Gyula: A tűzfészek. Bpest, 1916 : Kosztolányi Dezső: Bűbájosok. Bpest, 1916
1916 irodalomkritika, narratológia, novella
Somogyi György Kosztolányi Dezső: Hogy is történt?
1979 irodalomkritika, narratológia, novella
Szabó Zoltán Kosztolányi Dezső: Fürdés (Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon)
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Ida a vasútállomáson : Kosztolányi Dezső: A vonat megáll [novellaelemzés]
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia, Kovács Gábor (szerk.), Molnár Angelika (szerk.), S. Horváth Géza (szerk.), Selmeczi János (szerk.), Szitár Katalin (szerk.), Szilágyi Zsófia (szerk.) "minden hatalmat a korai Kosztolányinak": (Kosztolányi Dezső: Istenítélet)
2014 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Kosztolányi: Silus : A név jelentése és a novellaszöveg mitológiai háttere
1994 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Költő-alakmás : a szó hőse : Kosztolányi: Esti Kornél
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Takács László Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Attila Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy a természet olykor elrettentő közönye ? Kosztolányi Fürdésének átértelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Tátrai Szilárd Az elbeszélés határai: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
1997 irodalomkritika, narratológia, novella
Utasi Csaba Az Esti Kornél és a viszonylagosság
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Veres András Kosztolányi Aureliusa
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Wirágh András Én kitalálom, te megírod. Egy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete?
Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Réz Pál Kosztolányi Dezső két ismeretlen cikke Csáth Gézáról
1958 irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
Kosztolányi Dezső Balaton
1932 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Aventure Bulgare
1932 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső L’avocat céleste
1934 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Mensonge
1936 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Le pharmacien et lui
1936 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Le canot automobile
1937 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső L'ange de plâtre
1940 magyar irodalom, novella
Péji Gréta Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján
2016 irodalomkritika, narratológia, névtan, novella
Balogh Tamás Esti Kornél elfeledett vallomása : egy elfeledett Kosztolányi-novella : [esszé]
2004 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor „Bácska a mi Gascogneunk” : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizedik fejezete (mely vidéki történet)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Grecsó Krisztián Egy utazás alakjai : riportra hangolva - a la Kosztolányi : [novellák]
2004 irodalmi hatás, magyar irodalom, novella
Kiss László Antinómia és egység : egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” : Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról
1999 irodalomkritika, narratológia, novella
Kiss László Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió : Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról
2000 irodalomkritika, narratológia, novella
Kosztolányi Dezső Esti Kornél vallomása : novella
2004 magyar irodalom, novella
Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban : [novella]
2000 magyar irodalom, novella
Lengyel András A négerkedő Kosztolányi
2010 filológia, magyar irodalom története, napló, novella
Lőrincz Csongor Nyelvi próbatételek : a kísérlet etikája Kosztolányinál
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Tóth-Czifra Júlia Rész és egész : Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről
2010 irodalomkritika, narratológia, novella
Török Ervin Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés : Kosztolányi Dezső: Paulina
2008 irodalomkritika, narratológia, novella