Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Ádám Anikó Regards sur Kosztolányi
1990 irodalmi hatás, magyar irodalom története, recenzió
Angyalosi Gergely Király István: Kosztolányi - Vita és vallomás
Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 480 l.
1986 életrajz, irodalmi élet, magyar irodalom története, recenzió
Bitskey István Bencze Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa
1974 irodalmi stílus, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, recenzió
Juhász Béla Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról
1-2. köt. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Réz Pál. Bp. 1958. Szépirodalmi K. 369; 426.
1961 irodalmi körkép, recenzió
Kenyeresné Bolgár Ágnes Kosztolányi Dezső válogatott versei
A verseket válogatta és az előszót írta Vas István Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.
1956 recenzió, vers
Komlós Aladár Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése
Török Sophie gyűjtése alapján sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp. 1959. Akadémiai K. 348 l. (Új Magyar Múzeum, 3.).
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, recenzió
Rónay László Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
Bp. 1981. Akadémia K. 234 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 103.)
1982 irodalomkritika, költészet, recenzió
Ruttkai Helga Számadás. Kosztolányi Dezső születésének 100. évfordulójára
1987 irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szabó György Kosztolányi Dezső: Az élet divatja
1964 novella, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Rónay László: Kosztolányi Dezső
1978 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Dalma Hunyadi-Brunauer - Stephen Brunauer Dezső Kosztolányi
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Tamás Attila Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1981 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Varga József Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
1963 magyar irodalom, recenzió, vers
Varga József Kosztolányi Dezső: Álom és ólom
Az írásokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta: Réz Pál. Bp. 1969. Szépirodalmi K. 692 l.
1970 irodalomtudományi forrás, karcolat, magyar irodalom, recenzió
Wéber Antal Kosztolányi Dezső: Látjátok feleim
1978 irodalmi körkép, magyar irodalom története, portré, recenzió
Kemény Gábor Angol nyelvű Kosztolányi-monográfia
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
[Kosztolányi Dezső] Új történelmi regények
Herczeg Ferenc: A fogyó hold, Móricz Zsigmond: Tündérkert ; Mauks Ernő: Estei Beatrice ; Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő
1923 irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió, regény
Révay József Nero-divat
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő ; Kósa János: Császárné volt ; Felkai Ferenc: Nero
1942 irodalmi körkép, magyar irodalom története, narratológia, recenzió, regény
Dánielné Lengyel Laura Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1928 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1927 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Makay Gusztáv Két tanár-regény új kiadása
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása
1958 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Sörös Erzsébet Borbála Veres András (szerk.): Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Kalligram, Pozsony, 2010, 914 lap. (Kosztolányi Dezső összes művei)
2012 narratológia, recenzió, regény
[Kosztolányi Dezső] Négy fal között. Költemények, írta Kosztolányi Dezső. Budapest, 1907, Pallas-nyomda
1907 irodalomkritika, költészet, recenzió
Buda Attila Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
Sajtó alá rendezte Györei Zsolt, Lovas Borbála. Kalligram. Pozsony, 2014 [kritikai kiadás] [szemle]
2015 irodalomkritika, költészet, recenzió
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Meztelenül
1928 irodalomkritika, költészet, recenzió
Makay Gusztáv Kosztolányi Dezső: Válogatott versei
1957 irodalomkritika, költészet, recenzió
Rónay László A rejtőzködő Kosztolányi
1989 irodalomkritika, német irodalom története, recenzió
Szilágyi Zsófia Balassa Péter: Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz
szerk. Szarka Judit
2007 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Lénárt Tamás Halkan szitál a tört fény: Kosztolányi Dezső összes fényképe
2007 életrajz, fényképalbum, magyar irodalom története, recenzió
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Nagy Géza Regards sur Kosztolányi, publ. par Bertrand Boiron
1989 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Kiss Ferenc: "Der reife Kosztolányi"
Budapest, 1979.
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
[Kosztolányi Dezsőné (Harmos Ilona)] Könyv Kosztolányiról : Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Révai-kiadás
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Mester-Takács Tímea Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok [könyvszemle]
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Kozocsa Sándor Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi
1938 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
K. S. Szegszárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szauder József Devecseri Gábor : Az élő Kosztolányi
1945 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Mohai V. Lajos Rónay László: Kosztolányi Dezső
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Gondolatok Kosztolányiról : Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi c. műve ürügyén
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Rónay László Király István: Kosztolányi: vita és vallomás
1986 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Buda Attila "most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai
2011 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Lapis József Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok
2015 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Hunyadi Brunauer, Dalma - Brunauer, Stephen: Dezső Kosztolányi
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Rónay László Kosztolányi álarcosan : Kosztolányi Dezső Levelezése I. 1901-1907. [Kosztolányi Dezső Összes Művei - Kritikai kiadás] [könyvszemle]
2014 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió
Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva "a Kerepesi úton haladt egy bús fiatal ember" Kosztolányi Dezső levelezése, 1901-1907
2014 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió
Rónay László Kosztolányi kritikai kiadás
2014 kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió, vers
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2016 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Újvári Pál "Kosztolányi Dezső Erős várunk a nyelv"
1940 nyelvművelés, recenzió
Buzás Dezső "Szójáték vagy nyelvi törvény?"
[Annotáció: Erős várunk a nyelv című kötetről.]
1942 nyelvművelés, recenzió
Alföldy Jenő Az anyanyelv ihlete
1977 nyelvművelés, recenzió
Grezsa Ferenc Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Olasz Sándor A rejtőző klasszikus : Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Tandori Dezső Kikezdhetetlen? : literatúrfilozófiai kezdemények Kosztolányi kapcsán : [tanulmány]
2001 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió