Hírek

Tanulmány az európai szintű Open Access átállásról

A European University Association (EUA) a Technopolis Csoport bevonásával átfogó tanulmányt jelentetett meg, amely a tudományos kommunikáció világában zajló paradigmaváltást vizsgálja az open access átállást elősegítő átmeneti, ún. Read&Publish szerződéseken keresztül. A tanulmány elkészítéséhez 25 európai ország nyújtott pénzügyi támogatást a nemzeti rektori konferenciák, illetve könyvtári konzorciumok segítségével.

Magyarország aktív részvétele az EISZ képviseletével valósult meg, az EUA honlapján közzétett vezető hír mellett így szerepelhet a Magyar Tudományos Akadémia logója is.
https://eua.eu/101-projects/751-study-on-read-publish-agreements.html

Az elmúlt három évben több európai ország is kötött olyan újgenerációs megállapodásokat, amelyek a tudományos tartalomhoz való hozzáférést és a nyílt hozzáférésű tanulmányok megjelenésének lehetőségét a kiadói szerződésen belül együttesen kezelik.

A tanulmány célja a nemzeti konzorciumok támogatása, a monopolhelyzetben lévő nagy kiadókkal folytatott tárgyalások elősegítése az európai helyzetkép pontos feltérképezésével és nyilvánossá tételével. Célja továbbá az egyetemek, kutatásfinanszírozó szervezetek, kiadók és egyéb érdekelt felek közötti párbeszéd előmozdítása az EU-n belül, valamint világszerte.

Az EUA felkérésére a Technopolis Csoport a munkát 2019 májusa és 2020 júniusa között végezte, amelynek eredményeként “Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system” címmel jelentést készített.