Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Ádám Anikó Regards sur Kosztolányi
1990 irodalmi hatás, magyar irodalom története, recenzió
Angyalosi Gergely Király István: Kosztolányi - Vita és vallomás
Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 480 l.
1986 életrajz, irodalmi élet, magyar irodalom története, recenzió
Baránszky Jób László Kosztolányi és a német irodalom
1968 irodalmi kölcsönhatás, magyar irodalom története, német irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Berényi Zsuzsanna Ágnes A szabadkőműves Kosztolányi Dezső
1998 irodalmi élet, irodalmi hatás, szabadkőművesség
Bitskey István Bencze Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa
1974 irodalmi stílus, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, recenzió
Bustya Endre Adatok Kosztolányi marosvásárhelyi előadó útjához Levelek, sajtónyilatkozatok
1967 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, publicisztika
Csaplár Ferenc Kassák és Kosztolányi
1993 életrajz, irodalmi élet, irodalmi hatás, magyar irodalom története
Hima Gabriella Az egzisztencializmus és Kosztolányi
1986 filozófiai hatás, magyar irodalom története
Hitel Dénes Kosztolányi Dezső egy elfelejtett verse
1963 irodalomtudományi forrás, vers
Juhász Béla Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról
1-2. köt. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Réz Pál. Bp. 1958. Szépirodalmi K. 369; 426.
1961 irodalmi körkép, recenzió
Kenyeresné Bolgár Ágnes Kosztolányi Dezső válogatott versei
A verseket válogatta és az előszót írta Vas István Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.
1956 recenzió, vers
Kiss Ferenc Esti Kornél és a Kosztolányi-novella
1969 irodalmi alak, narratológia, novella
Kiss Ferenc Kosztolányi Dezső levelezéséből
1972 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kiss Ferenc Kosztolányi az esztéta
1972 irodalomesztétika, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Kosztolányi, az újságíró
1974 magyar irodalom története, publicisztika
Kiss Ferenc Kosztolányi publicisztikája a világháború éveiben
1977 magyar irodalom története, publicisztika
Komlós Aladár Kosztolányi három írása az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Komlós Aladár Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése
Török Sophie gyűjtése alapján sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Belia György. Bp. 1959. Akadémiai K. 348 l. (Új Magyar Múzeum, 3.).
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, recenzió
Horváth Mária, Komor Ilona, Kosztolányi Dezső Kosztolányi két levele Turóczi-Trostler Józsefhez
1981 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kire volt irigy Kosztolányi?
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Kosztolányi Dezsőné [Harmos Ilona] Kosztolányi és a Pen Club válsága
1962 irodalmi élet, magyar irodalom története
Lőrinc László Kosztolányi és a bábszínház
1990 műfordítás, színháztörténet
Madácsy Piroska Kosztolányi Dezső francia kapcsolataihoz
1985 francia irodalom, irodalmi kölcsönhatás, műfordítás
Nagy András Kosztolányi Dezső: A vad kovács Számadás a szenvedésről
1980 irodalomkritika, költészet
Kosztolányi Dezső, Pásztor József Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és az irigység
1956 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Rába György Emil Isac levelei Babits Mihályhoz és Kosztolányi Dezsőhöz
1959 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Rónay László Kosztolányi nagy regényei
1976 narratológia, regény
Rónay László Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
Bp. 1981. Akadémia K. 234 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 103.)
1982 irodalomkritika, költészet, recenzió
Ruttkai Helga Számadás. Kosztolányi Dezső születésének 100. évfordulójára
1987 irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Salamon István Kosztolányi előadása Vörösmartyról a magyar Rádióban
1982 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Schelken Pálma Kosztolányi gyorsírásos jegyzeteiből
1986 irodalomtudományi forrás
Szabó Ernő Hat lappangó Kosztolányi-kritika
1979 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás
Szabó György Kosztolányi Dezső: Az élet divatja
1964 novella, recenzió
Szauder Mária Kosztolányi Dezső négy levele Tevan Andorhoz
1970 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Szegedy-Maszák Mihály Rónay László: Kosztolányi Dezső
1978 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szegedy-Maszák Mihály Dalma Hunyadi-Brunauer - Stephen Brunauer Dezső Kosztolányi
1985 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Szőke György Kosztolányi, a szegény kis beteg
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Attila Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1981 életrajz, irodalmi körkép, magyar irodalom története, recenzió
Varga József Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
1963 magyar irodalom, recenzió, vers
Varga József Kosztolányi Dezső: Álom és ólom
Az írásokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta: Réz Pál. Bp. 1969. Szépirodalmi K. 692 l.
1970 irodalomtudományi forrás, karcolat, magyar irodalom, recenzió
Veres András Miért bírálta Kosztolányi Adyt? : Megjegyzések Horváth Iván könyvének egyik passzusához
2016 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Wéber Antal Kosztolányi Dezső: Látjátok feleim
1978 irodalmi körkép, magyar irodalom története, portré, recenzió
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Gorkij
1978 irodalmi hatás, orosz irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi három nővér fordítása
1982 dráma, irodalmi kölcsönhatás, műfordítás, orosz irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi, az orosz líra tolmácsa. (Orosz műfordításai a Modem költőkben)
1983 irodalmi kölcsönhatás, költészet, műfordítás, orosz irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében
1986 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében II.
1990 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi kínai versfordításai
1991 irodalmi kölcsönhatás, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi R. U. R.-fordítása
1996 cseh irodalom, dráma, irodalmi kölcsönhatás, műfordítás
Zágonyi Ervin Kosztolányi kínai és japán versfordításainak keletkezéstörténete; A japán közvetítő szövegek jegyzéke
2008 irodalmi kölcsönhatás, japán irodalom, kínai irodalom, költészet, műfordítás
Zolnai Béla Kosztolányi levele az Ady-vitáról
1955 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalmi vita, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története