Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Harkai Vass Éva A József Attila és Kosztolányi : reminiszcencia, pastiche, palimpszeszt
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, költészet
Szilágyi Zsófia "Ide nézzetek, szaktársak" : Kosztolányi mint Móricz-olvasó"
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
N. Horváth Béla A politikum esztétikája : József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozatai
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Valachi Anna Sigmund Freud üdvözlése : Kosztolányi, József Atila és a pszichoanalízis
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története, pszichoanalízis
Farkas János László Az álom rendje . József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátteréről
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Hózsa Éva Kultuszteremtés és görögpótló irodalomszemlélet : Kosztolányi-napok Szabadkán
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi kultusz
Lengyel András A "Vérző Magyarország" : Kosztolányi Dezső irredenta antológiájáról
2007 antológia, irredentizmus, magyar irodalom
Mann Jolán Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady-Kosztolányi-dilemmáról
2006 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Veres András József Attila Kosztolányi-bírálatáról
2002 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Vujicsics Sztoján Kosztolányi és a modern szerb költészet
1987 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, szerb irodalom
Rónay László Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete
1977 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Ferenczi László Kosztolányi és a Modern költők
1993 antológia, költészet, műfordítás
Kassai György Varázslat és rendszer : Kosztolányi Dezső és József Attila nyelvszemléletéről
2011 magyar nyelvészet, nyelvi stílus, nyelvművelés
Kolozsy-Kiss Eszter Kosztolányi Dezső japán versfordításairól
2008 japán irodalom, költészet, műfordítás
Vitéz Ildikó "...ami megérint téged, engem" : Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc világirodalmi antológiáiban
1996 antológia, költészet, műfordítás
Sörös Erzsébet Borbála Veres András (szerk.): Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Kalligram, Pozsony, 2010, 914 lap. (Kosztolányi Dezső összes művei)
2012 narratológia, recenzió, regény
Benyovszky Krisztián Anna , te édes. (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
2010 irodalomkritika, narratológia, regény
Sághy Miklós Szövegnyomozás Novák Antal öngyilkosságának ügyében : Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéről
2005 irodalomkritika, narratológia, regény
Szörényi László Kosztolányi regényeinek motiváló tényezői
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Fülöp László Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolás : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
1981 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss Ferenc Kosztolányi Dezső: Nero
1976 irodalomkritika, narratológia, regény
Takács László A regényszerkezet üzenete : Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
2011 irodalomkritika, narratológia, regény
Szilágyi Zsófia Aranysárkány = arany + sár? : Egy regénycím nyomába
1996 irodalomkritika, narratológia, regény
Angyalosi Gergely A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájában
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor "Ez irodalom" : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának tizenharmadik, tizenötödik és tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László In memoriam Cornelii Esti : Az Esti Kornél tizennyolcadik fejezetéről
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Fumagalli, Chiara Kosztolányi Dezső Vakbélgyulladás és Luigi Pirandello Fütyül a vonat című novellája : összehasonlító elemzés
2008 irodalomkritika, narratológia, novella, olasz irodalom, összehasonlító irodalomtudomány
Gintli Tibor Trivulzio és Esti Kornél
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Kamarás István Két Kosztolányi-novella hatása és értelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Molnár Mariann Az őrület metaforái Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének 8. fejezetében
2001 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Ida a vasútállomáson : Kosztolányi Dezső: A vonat megáll [novellaelemzés]
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Kosztolányi: Silus : A név jelentése és a novellaszöveg mitológiai háttere
1994 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Költő-alakmás : a szó hőse : Kosztolányi: Esti Kornél
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Buda Attila Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
Sajtó alá rendezte Györei Zsolt, Lovas Borbála. Kalligram. Pozsony, 2014 [kritikai kiadás] [szemle]
2015 irodalomkritika, költészet, recenzió
Angyalosi Gergely A hiányzó közepe : Kosztolányi társadalom-víziója az Ünnepi körkép című versben
2010 irodalomkritika, költészet
Kovács Árpád Rím és katakrézis a Hajnali részegségben. (Kosztolányi Dezső)
2010 irodalomkritika, költészet
Angyalosi Gergely A bűntelen bűnösség paradigmája
2011 irodalomkritika, költészet
Mester-Takács Tímea Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok [könyvszemle]
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Dobos István Történelem és retorika : Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika, zsidóság
Veres András Homo Aestheticus: Dezső Kosztolányi The Outlines of a Career = A "homo aestheticus"
Kosztolányi Dezső vázlatos pályaképe
2004 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi utolsó évei
1978 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi álarcosan : Kosztolányi Dezső Levelezése I. 1901-1907. [Kosztolányi Dezső Összes Művei - Kritikai kiadás] [könyvszemle]
2014 irodalmi levél, kritikai szövegkiadás, magyar irodalom, recenzió
Veres András A József Attila és Kosztolányi Dezső kritikai kiadások újdonságairól
2011 filológia, kritikai szövegkiadás, összehasonlító irodalomtudomány
Veres András Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története