Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Kiss Ferenc Kosztolányi az esztéta
1972 irodalomesztétika, irodalomkritika, magyar irodalom története
Nagy András Kosztolányi Dezső: A vad kovács Számadás a szenvedésről
1980 irodalomkritika, költészet
Rónay László Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
Bp. 1981. Akadémia K. 234 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 103.)
1982 irodalomkritika, költészet, recenzió
Salamon István Kosztolányi előadása Vörösmartyról a magyar Rádióban
1982 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Szabó Ernő Hat lappangó Kosztolányi-kritika
1979 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás
Szőke György Kosztolányi, a szegény kis beteg
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Veres András, Fekete Richárd (szerk.), Kurucz Rózsa (szerk.), Nagy Janka Teodóra (szerk.), Veres András (szerk.) Kosztolányi Dezső, József Attila, Fejtő Ferenc, Németh G. Béla
2013 irodalmi élet, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Szilágyi Zsófia "Ide nézzetek, szaktársak" : Kosztolányi mint Móricz-olvasó"
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
N. Horváth Béla A politikum esztétikája : József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozatai
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Valachi Anna Sigmund Freud üdvözlése : Kosztolányi, József Atila és a pszichoanalízis
2011 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története, pszichoanalízis
Farkas János László Az álom rendje . József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátteréről
2011 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mann Jolán Kétféle poétika a kivülálló szemével : Miroslav Krleža az Ady-Kosztolányi-dilemmáról
2006 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Veres András József Attila Kosztolányi-bírálatáról
2002 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Vujicsics Sztoján Kosztolányi és a modern szerb költészet
1987 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet, szerb irodalom
Rónay László Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete
1977 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, költészet, magyar irodalom története
Csapláros István Kosztolányi Dezső és a lengyel irodalom
1985 irodalmi hatás, irodalomkritika, lengyel irodalom
Vitéz Ildikó Kosztolányi- Büchner társszerzője: a Danton halála- magyar fordításainak tükrében
1990 dráma, irodalomkritika, műfordítás, német irodalom
Bárány László Korkép és transzcendencia: Kosztolányi és Camus mono-dialógusa
1997 francia irodalom, irodalmi kölcsönhatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Zágonyi Ervin A Kosztolányi-Illyés-vita nyomában: Kosztolányi választöredékei, kérdőjelekkel
2008 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Dobos István Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében
2009 irodalmi stílus, irodalomesztétika, irodalomkritika, nyelvi stílus
Réz Pál Kosztolányi Dezső (?) két ismeretlen bírálata Babits Dante-fordításáról
1977 irodalomkritika, műfordítás, olasz irodalom
Fábián László Az Édes Anna legendárium – Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete
2014 irodalomkritika, narratológia, regény, disszertáció
Zákány Tóth Péter Szakralizáció és de(és vagy re)szakralizáció
(Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán)
2014 dráma, irodalomesztétika, irodalomkritika, magyar irodalom története, színháztudomány
Papp Ágnes Klára Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény
(Kosztolányi and the existential novel). Budapest, 1992.
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella The best Hungarian novel of the Inter-war period
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
1989 irodalomkritika, narratológia, regény
Dánielné Lengyel Laura Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1928 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Bucsics Katalin About the aspects and roles of phrasemes in Kosztolányi's Skylark (1924)
2015 irodalomkritika, narratológia, regény
Juhász Erzsébet Kosztolányi Dezső regényei
1976 irodalomkritika, narratológia, regény
Bence Erika Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye a térségi várostörténeti diskurzusban
2011 irodalomkritika, narratológia, regény
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1927 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Makay Gusztáv Két tanár-regény új kiadása
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása
1958 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Rugási Gyula Az "örök Róma": Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényéről
1983 irodalomkritika, narratológia, regény
Papp István Az abszurditás kalandja: vázlat Kosztolányi Nerójához
1987 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella A sorsregénytől a példázatig (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella "Penetráns tekintet."
/Kosztolányi Dezső: Pacsirta. 1923./
1998 irodalomkritika, narratológia, regény
Mohai V. Lajos Harc a szereppel való azonosulásért
(Szempontok a Pacsirta értelmezéséhez)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Bónus Tibor A másik titok: az Édes Anna értelmezéséhez
2007 irodalomkritika, narratológia, regény
Szilágyi Zsófia Gombhoz a kabátot, címhez a regényt: Kosztolányi Dezső az alföldi porról
2015 irodalomkritika, publicisztika
Tóth-Czifra Júlia Balzac Szabadkája
2015 irodalomkritika, kritikai szövegkiadás, narratológia, regény
Benyovszky Krisztián Anna , te édes. (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
2010 irodalomkritika, narratológia, regény
Sághy Miklós Szövegnyomozás Novák Antal öngyilkosságának ügyében : Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényéről
2005 irodalomkritika, narratológia, regény
Szörényi László Kosztolányi regényeinek motiváló tényezői
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Fülöp László Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolás : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
1981 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss Ferenc Kosztolányi Dezső: Nero
1976 irodalomkritika, narratológia, regény
Takács László A regényszerkezet üzenete : Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
2011 irodalomkritika, narratológia, regény
Szilágyi Zsófia Aranysárkány = arany + sár? : Egy regénycím nyomába
1996 irodalomkritika, narratológia, regény
Herczeg Gyula A prózaíró Kosztolányi
1986 irodalomkritika, narratológia
Horváth Mária Kosztolányi Dezső: Narancsszínű felhő
1959 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Angyalosi Gergely A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájában
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Bazsányi Sándor "Ez irodalom" : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának tizenharmadik, tizenötödik és tizenhatodik fejezete (melyekben látványosan kiteljesedik esztétika és etika szépirodalmi tükörjátéka)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László In memoriam Cornelii Esti : Az Esti Kornél tizennyolcadik fejezetéről
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Dérczy Péter Szindbád és Esti Kornél
1986 irodalmi hatás, irodalomkritika, narratológia, novella
Fumagalli, Chiara Kosztolányi Dezső Vakbélgyulladás és Luigi Pirandello Fütyül a vonat című novellája : összehasonlító elemzés
2008 irodalomkritika, narratológia, novella, olasz irodalom, összehasonlító irodalomtudomány
Gerold László A hűtlen hívség elve és szerepe az Esti Kornél-novellákban
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Gintli Tibor Trivulzio és Esti Kornél
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Haraszthy Gyula Kosztolányi Dezső Esti Kornélja
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Budapest, Genius kiadás
1933 irodalomkritika, narratológia, novella
Horváth Mária Szerkezet és stílus
(Kosztolányi Petőfi Sándorka című novellájának elemzése)
1992 irodalomkritika, narratológia, novella
Kamarás István Két Kosztolányi-novella hatása és értelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Kelemen Péter Utalások, célzások, ákombákomok: szövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső Fürdés című elbeszélésében
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Molnár Mariann Az őrület metaforái Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művének 8. fejezetében
2001 irodalomkritika, narratológia, novella
Pintér Borbála, Bucsics Katalin (szerk.), Pintér Borbála (szerk.) A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin-kötetének novelláiban
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Réz Pál Kosztolányi Dezső elfelejtett novelláskönyve
1959 irodalomkritika, narratológia, novella
Sebestyén Károly Ujabb magyar regények és novellák
Gárdonyi Géza: Szunyoghy miatyánkja. Bpest, 1916 : Csathó Kálmán: A varjú a toronyórán. Bpest, 1916 : Szini Gyula: A tűzfészek. Bpest, 1916 : Kosztolányi Dezső: Bűbájosok. Bpest, 1916
1916 irodalomkritika, narratológia, novella
Somogyi György Kosztolányi Dezső: Hogy is történt?
1979 irodalomkritika, narratológia, novella
Szabó Zoltán Kosztolányi Dezső: Fürdés (Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon)
1985 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Ida a vasútállomáson : Kosztolányi Dezső: A vonat megáll [novellaelemzés]
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia, Kovács Gábor (szerk.), Molnár Angelika (szerk.), S. Horváth Géza (szerk.), Selmeczi János (szerk.), Szitár Katalin (szerk.), Szilágyi Zsófia (szerk.) "minden hatalmat a korai Kosztolányinak": (Kosztolányi Dezső: Istenítélet)
2014 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szilágyi Zsófia Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Kosztolányi: Silus : A név jelentése és a novellaszöveg mitológiai háttere
1994 irodalomkritika, narratológia, novella
Szitár Katalin Költő-alakmás : a szó hőse : Kosztolányi: Esti Kornél
1996 irodalomkritika, narratológia, novella
Takács László Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Attila Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy a természet olykor elrettentő közönye ? Kosztolányi Fürdésének átértelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Tátrai Szilárd Az elbeszélés határai: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
1997 irodalomkritika, narratológia, novella
Utasi Csaba Az Esti Kornél és a viszonylagosság
1986 irodalomkritika, narratológia, novella
Veres András Kosztolányi Aureliusa
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Wirágh András Én kitalálom, te megírod. Egy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Molnár Gábor Tamás Szövegértés és irodalomértés a magyarórán – egy Kosztolányi-vers példáján
2015 irodalomkritika, költészet
Szigeti Csaba A kettészelt semmi toposza Kosztolányi Dezsőnél és ma
2014 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet
Németh Zsuzsanna Szín és fényhatások A szegény kisgyermek panaszai című Kosztolányi-kötetben
1990 irodalomkritika, költészet
Csiffáry Tamás Kosztolányi Dezső: Októberi táj
1985 irodalomkritika, költészet
Balassa László Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal
1983 irodalomkritika, költészet
Szabó Zoltán Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában
1982 irodalomkritika, költészet
Budai Katalin Kosztolányi Dezső Őszi reggeli című versének értelmezéséhez
1980 irodalomkritika, költészet
Simanovszky Zoltán Kosztolányi Dezső: "Őszi reggeli"
1968 irodalomkritika, költészet
Wacha Imre József Attila: Kosztolányi
1964 irodalomkritika, költészet
Berrár Jolán Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
1959 irodalomkritika, költészet
[Kosztolányi Dezső] Négy fal között. Költemények, írta Kosztolányi Dezső. Budapest, 1907, Pallas-nyomda
1907 irodalomkritika, költészet, recenzió
Rába György A fiatal Kosztolányi poétikája az első "Modern költők" tükrében
1969 irodalomkritika, költészet
Horváth Mária Adalékok Kosztolányi Dezső zsengéihez
1968 irodalomkritika, költészet
Buda Attila Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
Sajtó alá rendezte Györei Zsolt, Lovas Borbála. Kalligram. Pozsony, 2014 [kritikai kiadás] [szemle]
2015 irodalomkritika, költészet, recenzió
Angyalosi Gergely A hiányzó közepe : Kosztolányi társadalom-víziója az Ünnepi körkép című versben
2010 irodalomkritika, költészet
Kovács Árpád Rím és katakrézis a Hajnali részegségben. (Kosztolányi Dezső)
2010 irodalomkritika, költészet
Angyalosi Gergely A bűntelen bűnösség paradigmája
2011 irodalomkritika, költészet
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Meztelenül
1928 irodalomkritika, költészet, recenzió
Makay Gusztáv Kosztolányi Dezső: Válogatott versei
1957 irodalomkritika, költészet, recenzió
Kronstein Gábor A búcsú pillanata; Kosztolányi: Őszi reggeli
1972 irodalomkritika, költészet
Szőke György "Mostan színes tintákról álmodom..." : egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
1983 irodalomkritika, költészet
Tandori Dezső Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésében
1985 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 1. : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
1993 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 2. : Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
1993 irodalomkritika, költészet
Szőke György Kosztolányi és József Attila - egymás tükrében
1998 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lőrincz Csongor Mediális paradigmák a magyar késő modernségben: individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd- Szabó Lőrinc: Sírfelirat
2002 irodalomkritika, költészet
Molnár Gábor Tamás Költőiség, köznapiság, konvenció
1998 irodalomkritika, költészet
Rónay László A rejtőzködő Kosztolányi
1989 irodalomkritika, német irodalom története, recenzió
Tandori Dezső Kosztolányi Dezső
1990 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Sárközi Éva "Kedves szerkesztő kisasszony": kísérlet egy ismeretlen Kosztolányi-levél megfejtésére
2006 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Szilágyi Zsófia Balassa Péter: Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz
szerk. Szarka Judit
2007 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Dobos István Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika, zsidóság
Szilágyi Zsófia Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete?
Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Takács László Kosztolányi és a császárok
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 7. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 6. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 5. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 4. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 3. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"no Kornél barátom, úgy-e gyönyörű Pest?" – 2. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ez volt az élet? - 3. rész
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2014 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"Ez volt az élet?" - 1. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka - 4. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka - 3. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka – 2. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
Ősök csarnoka – 1. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Kosztolányi Dezső élete
"Ez volt az élet?" - 2. rész
2013 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi
1979 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Maár Judit Relire Kosztolányi : Journée d'étude sur l'oeuvre d'un écrivain hongrois. Cahiers d'études hongroises (13)
2006 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Nagy Géza Regards sur Kosztolányi, publ. par Bertrand Boiron
1989 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Kiss Ferenc: "Der reife Kosztolányi"
Budapest, 1979.
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
[Kosztolányi Dezsőné (Harmos Ilona)] Könyv Kosztolányiról : Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Révai-kiadás
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Mester-Takács Tímea Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok [könyvszemle]
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Dobos István Történelem és retorika : Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról
2015 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika, zsidóság
Veres András Homo Aestheticus: Dezső Kosztolányi The Outlines of a Career = A "homo aestheticus"
Kosztolányi Dezső vázlatos pályaképe
2004 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi utolsó évei
1978 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Rónay László Kosztolányi világszemléletének tükröződése műveiben és motívumaiban
1977 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kerecsényi Dezső Kosztolányi Dezső
1937 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kozocsa Sándor Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi
1938 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
K. S. Szegszárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szauder József Devecseri Gábor : Az élő Kosztolányi
1945 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Bóka László Kosztolányi Dezső (Vita)
1961 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Gál István Schöpflin Aladár két rádió-előadása (Ady, Babits, Móricz; Emlékezés Kosztolányi Dezsőről)
1979 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Rónay László: Kosztolányi Dezső
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Gondolatok Kosztolányiról : Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi c. műve ürügyén
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Rónay László Király István: Kosztolányi: vita és vallomás
1986 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Buda Attila "most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai
2011 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Sárközi Éva Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán
2013 családtörténet, irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Lapis József Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok
2015 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szabó Lőrinc Kosztolányi Dezső
1940 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi et la tradition stoïque
1998 életrajz, filozófiai hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, sztoicizmus
Cooper Thomas Dezső Kosztolányi and Intertextuality. Anticipations of Post-Modem Literary Criticism
2000 életrajz, intertextualitás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Soulages François La fable de l'artiste. Dezső Kosztolányi
2005 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Arany Zsuzsanna Politics and literature : a case study: Kosztolányi's reception during the communism
2009 életrajz, irodalomkritika, kommunizmus, magyar irodalom története, politikai hatás, recepciótörténet
Sőtér István Kosztolányi Dezső
1965 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Réz Pál Kosztolányi Dezső két ismeretlen cikke Csáth Gézáról
1958 irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
Halász Gábor Désiré Kosztolányi
1934 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Schöpflin Aladár Désiré Kosztolányi
1936 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Kosztolányi Dezső Géza Csáth
1941 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, portré
Kántás Balázs Korszerű és újszerű Kosztolányi-portré
Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című monográfiáról
2016 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Kántás Balázs Szépirodalmi (lírai?) vonások Kosztolányi Dezső 1905-1906-os publicisztikájában
2016 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Péji Gréta Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján
2016 irodalomkritika, narratológia, névtan, novella
Veres András Izmusok nélkül : Kosztolányi és az „izmusok”
2016 irodalmi élet, irodalmi hatás, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kulcsár-Szabó Ernő Boldogan és megtörötten? A "fenséges" alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában
2016 irodalomkritika, költészet
Kulcsár-Szabó Ernő A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban : A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves... esztétikai tapasztalatában
2015 irodalomkritika, költészet
Balogh Tamás Aranysárkány gyerekeknek : Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye : [tanulmány]
2002 irodalomkritika, narratológia, regény
Balogh Tamás Esti Kornél elfeledett vallomása : egy elfeledett Kosztolányi-novella : [esszé]
2004 irodalomkritika, narratológia, novella
Báthori Csaba A hit férőhelyei : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
2015 irodalomkritika, költészet
Bazsányi Sándor „Bácska a mi Gascogneunk” : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizedik fejezete (mely vidéki történet)
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Bengi László A szervesség fogalma Kosztolányi publicisztikájában
2013 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Bónus Tibor A csúf másik – szégyen és részvét : Kosztolányi Dezső: Pacsirta
2006 irodalomkritika, narratológia, regény
Fried István „... hogy a sárkány ne szitáljon.” : Aranysárkány-értelmezések az Aranysárkányban
2004 irodalomkritika, narratológia, regény
Fuchs Anna A századforduló irodalmiassága Kosztolányi korai publicisztikai írásaiban
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Grezsa Ferenc Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Király István Az emberválság regénye: Kosztolányi Édes Annája
1985 irodalomkritika, narratológia, regény
Kiss László Antinómia és egység : egy elbeszélői pozíció fejlődése egy „igazság-novellában” : Kosztolányi Dezső Paulina című novellájáról
1999 irodalomkritika, narratológia, novella
Kiss László Párhuzamos „szövegváltozatok” és műreflexió : Kosztolányi Dezső Kis dráma a ruhatárban című novellájáról
2000 irodalomkritika, narratológia, novella
Kovács Krisztina A nyilvánosság és az intimitás terei a Kosztolányi-prózában
2010 irodalomkritika, magyar irodalom története, narratológia
Lapis József Ismeretlen ének : halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál
2009 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lengyel András „A földmíves verset ír” : a költő fölfedező Kosztolányi
2010 irodalomkritika, költészet
Lengyel András A „nagy viadal” : egy Kosztolányi-cikk és tanulságai
2006 irodalomkritika, magyar irodalom története, publicisztika
Lengyel András Maszk és (költő)szerep : Kosztolányi Dezső szerepértelmezéséről
2000 irodalomkritika, költészet
Levendel Júlia Tükör által : a lírikus Kosztolányi
1995 irodalomkritika, költészet
Lőrincz Csongor Nyelvi próbatételek : a kísérlet etikája Kosztolányinál
2013 irodalomkritika, narratológia, novella
Olasz Sándor A regényíró Kosztolányi
1995 irodalomkritika, narratológia, regény
Olasz Sándor A rejtőző klasszikus : Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
2010 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Olasz Sándor Változatok az egzisztenciális regényre : egy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh László
1993 irodalomkritika, narratológia, összehasonlító irodalomtudomány, regény
Szigeti Lajos Sándor Ritmus és létélmény : Kosztolányi és Radnóti
1994 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Tamás Ferenc Kosztolányi Dezső: Ilonka
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Tandori Dezső A Kosztolányi-líra kikezdhetetlensége : [tanulmány]
2001 irodalomkritika, költészet
Tandori Dezső Hol lelhetjük Kosztolányit?
2010 életrajz, esszé, irodalomkritika, magyar irodalom története
Tandori Dezső Kikezdhetetlen? : literatúrfilozófiai kezdemények Kosztolányi kapcsán : [tanulmány]
2001 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Tóth-Czifra Júlia Rész és egész : Kosztolányi Dezső Esti Kornél-történeteinek geneziséről
2010 irodalomkritika, narratológia, novella
Török Ervin Eszköztelenség, dokumentarizmus, meggyőzés : Kosztolányi Dezső: Paulina
2008 irodalomkritika, narratológia, novella
Vadai István Az albatroszok fészekrakása : egy Kosztolányi-vers utóélete
2003 irodalomkritika, költészet
Vadai István Sok-sok sütemény : Tandori Dezső: Egy Kosztolányi-vers című költeményéről
2005 irodalmi hatás, irodalomkritika, költészet